Bağımsız Denetime tabi olma hadleri yeniden belirlendi.