Ortaklarımız

Ortaklarımız

 

1961 Ulubey- Ordu doğumludur. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

1986-1987 yıllarında Alarko Holding A.Ş. de merkez muhasebe servisinde muhasebe elemanı,

1987-1990 yıllarında Cankurtaran Holding’e bağlı Adidas ayakkabı grubunda bütçe ve raporlama sorumlusu,

1990-1993 yıllarında Toprak Holdig’ie bağlı Toprak Dış Ticaret A.Ş. firmasında muhasebe şefi,

1993-1993 yıllarında Ekinciler Holding A.Ş.’ne Ekpar A.Ş. firmasında Bütçe ve Finansman müdür yardımcısı,

1994-2001 yıllarında ise Çelikoğlu Dericilik Grubunda muhasebe müdürü olarak çalıştı.

2001 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak kendi bürosunda hizmet vermektedir, aynı zamanda bağımsız denetçi belgesine sahiptir.

 

 

01.04.1977 İstanbul Şişli doğumludur.

 

İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

 

2011 yılında SMMM Ruhsatını almıştır.

 

Evli ve 1 çocuk sahibidir.

 

13.12.1963 yılında Küçükçekmece'de doğdu. İlk, ortave lise eğitimini Küçükçekmece'de tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni 1988 yılında bitirdi.

1983-1989 yılları arasında bir mali müşavirlik firmasında çalıştı.

1989 Kasım ayında SMMM olarak çalışamaya başladı. Aynı zamanda, bağımsız denetçidir.

Evli, 3 çocuk babasıdır. Boşnakça, Bulgarca, Makedon ve Hırvatça dillerini konuşmaktadır.

 

1969 Trabzon Sürmene doğumludur.

Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksek Okulu’ndan 1989 yılında mezun olmuş, halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümüne devam etmektedir.

1986 yılında Lise döneminde muhasebe mesleğine stajyer olarak başlamış, farklı işyerlerinde çalışarak 01/01/2000 yılında K.Çekmece bölgesinde kendine ait Mali Müşavirlik bürosunu açarak mesleğine devam etmektedir.

Farklı kamu yararına derneklerde yönetici olarak çalışmış, 2 dönemdir K.Çekmece Mali Müşavirler Derneğinde Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

Mesleği ile ilgili çeşitli eğitimlere-seminerlere katılmış ve çok sayıda mesleki yeterlilik sertifikaları almıştır. Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

 

1963 yılında İZMİR Karşıyaka’da doğdu.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.

1987 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü’ne başladı. Yeterlik sınavında başarı göstererek 1990’da Gelirler Kontrolörlüğü’ne atandı.

1997’de Gelirler Başkontrolörü oldu.

Türkiye’deki ilk denetim birimi tam otomasyon projesi olan Gelirler Kontrolörleri Bilgi İşlem Sistemini (Gelkont-Bis) gerçekleştiren ekibin başında koordinatör olarak görev yaptı.

2000-2003 tarihleri arasında Gelirler Kontrolörleri Başkan Yardımcılığı yaptı. Ankara’da Maliye Bakanlığı’nda en son Vergi Başmüfettişi olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında bu görevinden emekli olmuştur.

2015 yılından itibaren, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir. Aynı zamanda Bağımsız Denetçidir. Orta düzey İngilizce bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk sahibidir.

1960 İstanbul doğumlu olup Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1982 yılında mezun olmuştur.

 

1985-1986  yıllarında İstanbul Valiliğinde Mahalli idareler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. Daha sonra, 1986 – 2000 yılları arasında Alarko Holding bünyesinde; Muhasebe Elemanı, Muhasebe Şefi, Muhasebe Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü unvanlarıyla görev yapmıştır. Bu süreçte Alarko İstikbal kulübünde Alarko bünyesinde yapılan seçimle seçilerek bir dönem denetçi olarak görev yapmıştır.

1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ünvanını kazanmıştır ve 01/05/2001 tarihinden itibaren serbest olarak çalışmaktadır. 2015 yılında KGK Bağımsız Denetçi Ünvanını almıştır.

Çok sayıda seminer ve konferansta eğitici veya konuşmacı olarak görev almıştır. Halen Muhasebe TR sitesinde makaleler yazmaktadır.

ATEK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

 

01.01.1964 tarihinde Sinop ili Türkeli’ de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Sinop’ da tamamladı.

1983 yılında Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek yüksek okulunu bitirdi. 1990 yılında A.Ü. İşletme fakültesini bitirdi.

1988 yılında Serbest muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı.

İngilizce bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

17.07.1975 Şişli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Beykoz'da tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

 

2004 yılında SMMM Ruhsatını almıştır. 6102 Sayılı TTK Kanununun hazırlanmasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda üyelik yapmıştır. Aynı zamanda bağımsız denetçi belgesine sahiptir. Halen Çağlayan'da bağımsız olarak mali müşavirlik yapmaktadır.

Evli ve 1 çocuk sahibidir.

 

05.09.1974 Bayrampaşa doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayrampaşa'da tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü okumuştur.

2006 yılında SMMM Ruhsatını almıştır. 6102 Sayılı TTK Kanununun hazırlanmasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda üyelik yapmıştır.

Aynı zamanda bağımsız denetçi belgesine sahiptir. Halen Bayrampaşa'da bağımsız olarak mali müşavirlik yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk sahibidir.

 

 

25.01.1971 İstanbul doğumludur. İlk, orta öğrenimini Küçükçekmece’ de Liseyi Zeytinburnu Ticaret Lisesinde'de tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulunu bitirdikden sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü okumuştur. 2004 yılında Mali Müşavir Ruhsatını almıştır.

 

Aynı zamanda bağımsız denetçi belgesine sahiptir.

Halen K.Çekmece’de bağımsız olarak mali müşavirlik ofisi bulunmaktadır.

Aynı zamanda Mali Müşavir Muhasebeciler Birliği Derneği K.Çekmece şubesinde Yönetim kurulu üyesi ve saymanıdır.

ATEK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Evli ve 1 çocuk sahibidir.

 

 Yıldırım ERZAN

Yıldırım ERZAN

av.yildirimerzan@gmail.com

 Şirketimizin Hukuk Biriminin yöneticisi olan Yıldırım ERZAN tarafından; başta Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku olmak üzere diğer özel hukuk alanlarında  hukuki danışmanlık – avukatlık hizmeti verilmektedir.


 EĞİTİM

 

2017

2015

2013

2012

2008

2002 - 2006

 

: İstanbul Üniversitesi, İş HukukundaUzman Arabuluculuk Eğitimi

: İstanbul Adliyesi Sigorta Hukuku Bilirkişisi

: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Arabuluculuk Eğitimi

: İstanbul Barosu, Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Sertifikası

: İstanbul Barosu, CMK Eğitimi

: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

1998 - 2002

: Cibali Lisesi