Ortaklarımız

Ortaklarımız

 

1961 Ulubey- Ordu doğumludur. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

1986-1987 yıllarında Alarko Holding A.Ş. de merkez muhasebe servisinde muhasebe elemanı,

1987-1990 yıllarında Cankurtaran Holding’e bağlı Adidas ayakkabı grubunda bütçe ve raporlama sorumlusu,

1990-1993 yıllarında Toprak Holdig’ie bağlı Toprak Dış Ticaret A.Ş. firmasında muhasebe şefi,

1993-1993 yıllarında Ekinciler Holding A.Ş.’ne Ekpar A.Ş. firmasında Bütçe ve Finansman müdür yardımcısı,

1994-2001 yıllarında ise Çelikoğlu Dericilik Grubunda muhasebe müdürü olarak çalıştı.

2001 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak kendi bürosunda hizmet vermektedir, aynı zamanda bağımsız denetçi belgesine sahiptir.

 

1976 Sinop-Gerze doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Sinop’da tamamladıktan sonra Lisans eğitimini 1997 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olarak tamamlamıştır.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de yaklaşık 4 yıl görev yaptıktan sonra, 2004 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yapılan Vergi Denetmen Yardımcılığı sınavını kazanarak kamuda denetim elamanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

2008 yılında yapılan yeterlilik sınavını kazanarak vergi denetmeni olarak atanmış ve İstanbul’da göre yapmaya başlamış, 2011 yılında vergi müfettişliği kadrosuna atanmıştır.


2008 ile 2015 yılları arasında vergi müfettişliği görevini yürüten Ekrem SAATCİ, hemen hemen bütün sektörlerde faaliyet gösteren firmalar nezdinde vergi incelemelerinde bulunmuş, bu sektörleri ve vergisel sorunlarını yakından tanıma imkanı bulmuştur.

2010 yılında yılında Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürü olarak da Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görev yapan Yeminli Mali Müşavirimiz 2011 yılında Vergi Müfettişliği görevine geri dönmüştür.

Vergi Müfettişi olarak görev yaptığı dönemde mesleğe yeni başlayan vergi müfettiş yardımcılarının eğitiminde de eğitmen olarak  görev almıştır.

 

01.04.1977 İstanbul Şişli doğumludur.

 

İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

 

2011 yılında SMMM Ruhsatını almıştır.

 

Evli ve 1 çocuk sahibidir.

 

13.12.1963 yılında Küçükçekmece'de doğdu. İlk, ortave lise eğitimini Küçükçekmece'de tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni 1988 yılında bitirdi.

1983-1989 yılları arasında bir mali müşavirlik firmasında çalıştı.

1989 Kasım ayında SMMM olarak çalışamaya başladı. Aynı zamanda, bağımsız denetçidir.

Evli, 3 çocuk babasıdır. Boşnakça, Bulgarca, Makedon ve Hırvatça dillerini konuşmaktadır.

 

1969 Trabzon Sürmene doğumludur.

Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksek Okulu’ndan 1989 yılında mezun olmuş, halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümüne devam etmektedir.

1986 yılında Lise döneminde muhasebe mesleğine stajyer olarak başlamış, farklı işyerlerinde çalışarak 01/01/2000 yılında K.Çekmece bölgesinde kendine ait Mali Müşavirlik bürosunu açarak mesleğine devam etmektedir.

Farklı kamu yararına derneklerde yönetici olarak çalışmış, 2 dönemdir K.Çekmece Mali Müşavirler Derneğinde Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

Mesleği ile ilgili çeşitli eğitimlere-seminerlere katılmış ve çok sayıda mesleki yeterlilik sertifikaları almıştır. Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

 

1963 yılında İZMİR Karşıyaka’da doğdu.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.

1987 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü’ne başladı. Yeterlik sınavında başarı göstererek 1990’da Gelirler Kontrolörlüğü’ne atandı.

1997’de Gelirler Başkontrolörü oldu.

Türkiye’deki ilk denetim birimi tam otomasyon projesi olan Gelirler Kontrolörleri Bilgi İşlem Sistemini (Gelkont-Bis) gerçekleştiren ekibin başında koordinatör olarak görev yaptı.

2000-2003 tarihleri arasında Gelirler Kontrolörleri Başkan Yardımcılığı yaptı. Ankara’da Maliye Bakanlığı’nda en son Vergi Başmüfettişi olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında bu görevinden emekli olmuştur.

2015 yılından itibaren, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir. Aynı zamanda Bağımsız Denetçidir. Orta düzey İngilizce bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk sahibidir.

1960 İstanbul doğumlu olup Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1982 yılında mezun olmuştur.

 

1985-1986  yıllarında İstanbul Valiliğinde Mahalli idareler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. Daha sonra, 1986 – 2000 yılları arasında Alarko Holding bünyesinde; Muhasebe Elemanı, Muhasebe Şefi, Muhasebe Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü unvanlarıyla görev yapmıştır. Bu süreçte Alarko İstikbal kulübünde Alarko bünyesinde yapılan seçimle seçilerek bir dönem denetçi olarak görev yapmıştır.

1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ünvanını kazanmıştır ve 01/05/2001 tarihinden itibaren serbest olarak çalışmaktadır. 2015 yılında KGK Bağımsız Denetçi Ünvanını almıştır.

Çok sayıda seminer ve konferansta eğitici veya konuşmacı olarak görev almıştır. Halen Muhasebe TR sitesinde makaleler yazmaktadır.

ATEK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

 

01.01.1964 tarihinde Sinop ili Türkeli’ de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Sinop’ da tamamladı.

1983 yılında Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek yüksek okulunu bitirdi. 1990 yılında A.Ü. İşletme fakültesini bitirdi.

1988 yılında Serbest muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı.

İngilizce bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

17.07.1975 Şişli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Beykoz'da tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

 

2004 yılında SMMM Ruhsatını almıştır. 6102 Sayılı TTK Kanununun hazırlanmasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda üyelik yapmıştır. Aynı zamanda bağımsız denetçi belgesine sahiptir. Halen Çağlayan'da bağımsız olarak mali müşavirlik yapmaktadır.

Evli ve 1 çocuk sahibidir.

 

05.09.1974 Bayrampaşa doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayrampaşa'da tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü okumuştur.

2006 yılında SMMM Ruhsatını almıştır. 6102 Sayılı TTK Kanununun hazırlanmasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda üyelik yapmıştır.

Aynı zamanda bağımsız denetçi belgesine sahiptir. Halen Bayrampaşa'da bağımsız olarak mali müşavirlik yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk sahibidir.

 

Doç. Dr. Sinem Derindere Köseoğlu

Doç. Dr. Sinem Derindere Köseoğlu

sinemkoseoglu@atekbagimsizdenetim.com

1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve Orta Okulu Altınyıldız İlköğretim Okulu’nda ve Liseyi Pertevniyal Lisesi’nde tamamlamıştır.

2003 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkçe İşletme Bölümü’nü bölüm birincisi olarak bitirmiştir. Aynı yıl İşletme İktisadi Enstitü İşletme Ağırlıklı İngilizce Hazırlık Programına burslu olarak kabul edilmiştir.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır.

2004-2005 döneminde İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Sertifika Programı’nı birincilikle tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Finans Yüksek Lisans Programı’nı 2006 yılında “Uluslararası Piyasalarda Tanker Navlun Fiyatlarını Etkileyen Etmenler Üzerine Ampirik Bir Çalışma” adlı tezini savunarak yüksek lisans eğitimini bitirmiştir. Aynı yıl İşletme Anabilim Dalı, Finans Doktora Programı’na girmiştir.

2007 yılında doktora yeterlilik sınavını vererek, doktora tez çalışmalarına başlamıştır. Doktora çalışmalarının altı aylık bir dönemini ABD’de Wichita State Ünivesitesi’nde gerçekleştirmiştir.

2010 yılında doktora eğitimini tamamlamış ve 2011 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği tez yarışmasında doktora tezi alanında birincilik ödülüne layık görülmüş, tezi kitap haline getirilmiştir.

2012 yılında İstanbul Üniversite Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulunda Yardımcı Doçent Doktor ünvanını almıştır. Aynı yıl katıldığı Dubai’de düzenlenen 16. Uluslararası İşletme Konferansında “Market Risk of Index Futures and Stock Indices: Turkey as a Developing Country vs. Developed Countries” adlı makalesi en iyi makale ödülüne hak kazanmıştır.

2014 yılında Finans alanında UAK Doçentliğini almış, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinde Doçent Doktor kadrosuna atanmıştır.

2014-2015 eğitim öğretim döneminde İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programında Bilim Alan Uzmanı olarak görev yapmıştır. Deniz ticaret enstitüsünde gemi kiralama programında gemi finansmanı derslerini yürütmüştür.

Dört yıl boyunca Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü görevini sürdürmüştür. Bunların yanında Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Leonarda da Vinci programında bağımsız dış uzmanlık faaliyetini gerçekleştirmiştir.

Şu anda Finansal Yönetim, Finansal Risk Yönetimi, Firma Değerleme, Finansal Analiz, İflas Erteleme Süreç Yönetimi, Proje  Değerlendirme, Çalışma Sermayesi yönetimi, Finansal Planlama, Alternatif Finansman kaynakları Çözümleri ve risk sermayesi danışmanlığı gibi konular üzerine çalışmalarda bulunmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Evli ve iki çocuk sahibidir.

 

25.01.1971 İstanbul doğumludur. İlk, orta öğrenimini Küçükçekmece’ de Liseyi Zeytinburnu Ticaret Lisesinde'de tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulunu bitirdikden sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü okumuştur. 2004 yılında Mali Müşavir Ruhsatını almıştır.

 

Aynı zamanda bağımsız denetçi belgesine sahiptir.

Halen K.Çekmece’de bağımsız olarak mali müşavirlik ofisi bulunmaktadır.

Aynı zamanda Mali Müşavir Muhasebeciler Birliği Derneği K.Çekmece şubesinde Yönetim kurulu üyesi ve saymanıdır.

ATEK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Evli ve 1 çocuk sahibidir.

 

 Yıldırım ERZAN

Yıldırım ERZAN

av.yildirimerzan@gmail.com

 Şirketimizin Hukuk Biriminin yöneticisi olan Yıldırım ERZAN tarafından; başta Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku olmak üzere diğer özel hukuk alanlarında  hukuki danışmanlık – avukatlık hizmeti verilmektedir.


 EĞİTİM

 

2017

2015

2013

2012

2008

2002 - 2006

 

: İstanbul Üniversitesi, İş HukukundaUzman Arabuluculuk Eğitimi

: İstanbul Adliyesi Sigorta Hukuku Bilirkişisi

: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Arabuluculuk Eğitimi

: İstanbul Barosu, Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Sertifikası

: İstanbul Barosu, CMK Eğitimi

: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

1998 - 2002

: Cibali Lisesi